Backstugan Ängen

under Boghult i Gölhults rote

De enda kända som bott här var arbetaren Johan Gustafsson, född 1839, med hustru Karolina Johansdotter, född 1851, samt deras fyra barn. De hade, sedan de gifte sig 1876, bott i torpet Middagsmärket under Gölan och kom hit år 1887. Familjen bodde här i 41 år, fram till dess Johan avled år 1928.