Backstugan Klinttorp

under Stora Flittered i Gullskogs rote

I Hfl år 1861-67 står det ”backstugan Hjerpås eller Klinttorp”. Namnet på backstugan ändras då soldat Carl Klint i Brandstorp blir ägare till gården i Stora Flittered. Backstugan Hjerpås omnämns första gången i HF år 1844 då avsk. sold. Petter Petterson Hjerpe och hans hustru Johanna Danielsson flyttar hit. Johanna dör år 1850 och Petter dör år 1858. Från Gullskog kommer år 1859 enkm. Sven Svensson och hans son Claes August. Sonen flyttar till N. Amerika år 1869 och Sven Svensson dör 1875. År 1869 kommer Gustaf Larsson med hustru och två barn till Klinttorp.