Gården Svenshult

under Gölhults rote

Svenshult är första gången upptagen i jordeboken år 1540 enligt Ringqvist.

På denna plats låg huvudgården i Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34.