Torpet Noltorp

under Gäbo i Gölhults rote

Från torpet Berget under St. Hallebo kommer år 1845 Anders Svensson född 1802 i Bränninge soldattorp med hustru och 5 barn och ytterligare ett barn föds här. År 1887 kommer Klas Johan Blomqvist född 1842 i Nybygget under Gölan med hustru Kristina Brink och 6 barn hit. De flyttar till backstugan Luktenborg efter svärfadern Johannes Brinks död och är de sista som bor här. Husen borta sedan år 1919. Noltorp var ”Ett av de vackraste ställen man kan önska”.