Backstugan Galtöa

under Karthagen i Darängs rote

Här bodde Elisabeth Johansdotter med sin dotter Amanda Gabrielsdotter som var född år 1897. Dottern kallades "Bettis Manda". Den siste som bodde här var en skomakare Lindkvist. Husen revs år 1918.