Torpet Sörtorp

under Sved i Baskarps rote

År 1863 kommer Johan August Gustafsson hit från Noltorp under Stora Hallebo. Med sig har han hustrun Clara Abrahamsdotter och tre barn. Johan August dör 1867 men änkan Clara bor kvar som inhyses till år 1877 då hon flyttar med barnen till Daräng. Omkring år 1867 kommer Adolf Sanfrid Adamsson Lindberg hit med hustrun Anna Stina Jonasdotter och tre barn. De kom från backstugan Velum där Anna Stinas föräldrar bor. Adolf Sanfrid dör 1877. Ytterligare några familjer bodde här kortare perioder, men Adolf Sanfrids änka och barn bor kvar till 1889 då de flyttar till Agnetorp. De är de sista som bott i Sörtorp.