Backstugan Björkelund

under Lilla Fiskebäck i Hallebos rote

Björkelund nämns första gången som torp 1858 då arrendator John Mathias Florin kommer hit med hustru och fyra barn. År 1876 står det att skräddaren Magnus Larsson äger stugan och arrenderar jorden. Björkelund är då att betrakta som en backstuga. Mellan år 1917 och 1919 rivs Björkelund och Anders Johan Gustafsson samt Anna Lotta Gustafsdotter som då bor där flyttar till närbelägna Granelund.