Backstugan Noen

under Brännåsen i Sibbos rote

Johannes Tingman och hustrun Johanna Jonasdotter Holmgren med tre barn kom hit 1864 från 1/16 mtl Brännåsen. Johanna dör 1873 och Johannes dör 1881. Sonen Carl Tingman tar över torpet 1875 och brukar det till hans son Johannes Edvin tar över det. Carl dör 1922. Johannes Edvin gifter sig 1937 med Ester Alida Johansson. De bor kvar på Noen 1941 men flyttar innan år 1950 till Väster Kärr 1:32 och är de sista kända som bott på Noen.