Torpet Åboplats

under Nätebäcken i Fjällböls rote

1/2 mantal innan laga skifte 1869