Torpet Dungen

under Stora Gölhult i Gölhults rote

Dungen betecknas som torp vid Storskiftet 1808. Vid Laga Skifte 1848 var Dungen en lägenhet som innehafves af Carl Otto Gustafsson, men blev en egen jordbruksfastighet med beteckningen Stora Gölhult 3:4. Efter Laga Skiftet är Dungen en mindre gård. Carl Andersson, född 1840, kom hit 1873 från Kivarp och blev hemmansägare. Troligen var det han som byggde den nuvarande gården. Axel Karlsson, "Axel i Dungen",  föddes här 1884 och bodde här till sin död 1976. Huset från 1873 finns kvar och är moderniserat.