Backstugan Björkelund

under Espered i Sibbos rote

Efter laga skifte 1870 på Espered kommer Björkelund till. År 1871 kommer Klas Svensson hit från Ruder. Han gifter sig och hustrun Anna Charlotta Glans kommer hit året efter Klas. De flyttar 1877 till Älghagen. Från Brännåsen kommer 1880 Niklas Zachrisson och hans hustru Augusta Charlotta Andersdotter samt dottern Anna Kornelia. De får ytterligare sju barn vilka successivt flyttar bort. Niklas och Augusta bor kvar tills de dör, Niklas dör 1925 och Augusta dör 1930. Dottern Anna kommer tillbaka hit 1933 men flyttar 1939 till Nykyrke.