Kvarnen Julareds Kvarn och såg

under Julared i Flatereds rote

Kvarnen och sågen finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.