Torpet Gjutabron

under Tumbäck i Starbäcks rote

Någon gång mellan år 1814 och 1820 kommer torparen Erik Larsson hit med sin svärmoder och två döttrar. De bor kvar till 1836 då Erik flyttar till ”socknens slut” och svärmodern till fattigstugan. De sista som bor här är Sven Johan Abrahamsson med hustrun Stina Cajsa Magnusdotter och fyra barn. De kom hit 1890 från Nybygget under Kämparp. Sven Johan och hans hustru dör 1913 och barnen flyttar ut till olika ställen samma år.