Backstugan Forsängen

under Hultarp i Hallebos rote

Omnämnt första gången år 1800 som ett torp under Södra Hallebo, då Karl Eriksson med familj bor här. Redan år 1830 står Forsängen noterad som en backstuga under Hultarp. År 1872 inflyttar skomakare Karl Johansson med familj från Jönköping. Familjen bor kvar i Forsängen till omkring år 1920. Byggnaderna är raserade.