Gården Englandsmossen

under Fjällböls rote

Skogvaktarboställe