Torpet Lyckan

under Somneryd i Gölhults rote

Torpet är med i kyrkoböckerna första gången år 1760 och då bor Abraham Håkansson Pilman här som är gift med Gunilla Larsdotter, hon är född i Somneryd år 1740. Torpet är också upptaget på Storskifteskartan år 1791 och då är platsen omnämnt som ”Torpets Ägor med Åker uti tvenne Lyckor”. Stället bebos då av Anders Jonasson med hustru Lisa Larsdotter, även hon är född i Somneryd. I samband med Laga skiftet i Somneryd år 1836-37 flyttas eller rivs byggnaderna, för torpet Lyckan är efter 1838 inte mer upptaget i husförhörslängderna. Torpet finns markerad på Storskifteskartan år 1791 och på Laga skifteskartan år 1836-37.