Torpet Suttran, laxfiske

under Stora Kärr i Hallebos rote

I varje å eller bäck som finns i Habo med utlopp i Vättern hade man mycket tidigt kommit underfund med att lax kunde fångas då den vid vissa tider gick upp i bäckarna för att leka. (Källa: Ringqvist, Haboboken) Ån Suttrans nedre lopp var en av dessa platser. Nuvarade namnet på ån efter att den passerat Hökesjön är Hökesån. Suttran finns omnämnt redan år 1332 (i Svenskt Diplomatarium) som "Piscario in Sutro". Laxfiske (egentligen öring) förekom fram till slutet av 1960-talet då lekmogen fisk kramades på rom. Denna rom odlades sen av Sk.Läns Hushållningssällskap på Källefall.