Gården Skogen (gård)

under Gölhults rote

Gården omnämnd första gången år 1613 vid utdebitering av Elfsborgs lösen. Senare omnämnd som gräsgäldshemman. Första kända bosättning är från slutet av 1600-talet. Var den första bebyggelsen legat och hur den såg ut är okänt. Likaså är det okänt när den delades i två gårdar, norra och södra, men troligen skedde detta i slutet av 1700-talet. Inget skifte eller delning finns i arkiven. GÖ1 avser den norra gården. De sista som bodde här och ägde gården var Anders Gustav Lundgren och Eva Lovisa Persdr. De kom hit år 1892. Eva dog år 1923 och Anders 1934. Olof Berglund köpte då gården. Husen revs på 1930-talet.