Torpet Lidsmarken 1

under Väster Lid i Darängs rote