Backstugan Ledstugan

under Mossen i Högsbäcks rote

År 1869 hitflyttade från Hallarödjorna Johannes Arfvidsson med hustrun Stina Svensdotter. Hallarödjorna ligger ca 400 meter syd-ost om Ledstugan. Johannes står omnämnd som bräcklig och utfattig när han flyttar till Ledstugan. Johannes var född i Mellansätet den 7 juli år 1810 och avlider i Ledstugan den 15 januari år 1884. Stina som föddes 17 april år 1817 avlider på stället den 1 juni år 1888.