Backstugan Sjökojan

under Källebäcken i Starbäcks rote