Backstugan Åsen

under Bråten i Baskarps rote

Carl Danielsson Faxe kom hit till Nyhemmanet Åsen år 1842 från gården Bråten där han varit dräng. Han dör 1863 och från Norra Ekered kom då Johan Gustaf Andersson med hustru och sex barn. Johan dör 1892 och resten av familjen emigrerar till Amerika, utom en dotter. De sista som bott här är Otto Svensson (kallad ”Stahre”) med familj. Sonen Karl August Stahre med familj efterträder fadern. Karl dog här 1969 och hustrun bor kvar till i slutet på 1970-talet.