Torpet Bron

under Dykärr i Gölhults rote

Redan år 1729 finns här Jonas Andersson och hustrun Dordie Andersdotter. Vid enskiftet på Dykärr 1824 togs alla torp och därtill hörande tomter och åker till den nybildade gården ¼ mtl Dykärr, kallad Brogården. Jan Svenssonblev förste ägare och torpen Bron, Bygget, Järpås, Lyckås, Spången och Änden försvann successivt. Den siste som bodde här var Sven Eriksson med familj som 1835 flyttar till torpet Uppsala under Bränninge. Grunden raserades vid järnvägsbygget.