Torpet Ängatorpet

under STP-Piparebostället Liden, Skarab. Reg i Torkelsryds rote