Torpet Skårhult 11

under Simonstorp i Starbäcks rote

År 1784 föds här en dotter till Hans Håkansson och Elsa Arvidsdotter. I slutet av 1700 talet kommer Sven Svensson Hallberg, född 1768 i Södra Hallebo soldattorp med familj hit. Svens son Johannes och sedemera hans sonson Johan Fredrik Johansson innehar sedan Skårhult fram till 1910-1920. År 1920 bor här Vilhelm Johansson med hustru Nannie Gustavsdotter. Skårhult anges länge som Nybygget under Simonstorp. Har torpet bebotts senare?