Backstugan Sörhagen

under Tranemaden i Darängs rote

Omnämnd första gången år 1828 då avskedade soldaten Anders Snell med hustru flyttar hit. Det är troligen samma ställe som kallas Orralyckan. Den sista som bodde här var Kristina Johandotter. Hon flyttade härifrån år 1908.