Torpet Hornsjötorp

under Lilla Flittered i Gullskogs rote

Den första som bott här är kronojägaren Klas Johan Jakobsson, född 1843, som kom hit 1878 från N:a Ekered. Han gifte sig 1880 med skolärarinnan Johanna Kristina Bredholm, född 1847. Hustrun dog 1889 och Klas Johan gifte om sig 1902 med Emma Wilhelmina Karlsdotter, född 1861. Familjen flyttar härifrån 1911. Därefter kom kronojägaren Johan Arvid Jansson, född 1881. Han bor här till 1924. Ny kronojägare blev Johan Fridolf Lind-berg, född 1887, som är här 1924-28. Därefter utarrenderas gården, först till Karl O. A. Sköld och därefter till Karl Anders A. Karlsson, som fortfarande bor här 1950.