Backstugan Sandbacken

under Somneryd i Gölhults rote

Kallas även ”Lurges”. Fredrik Larsson och hans hustru Charlotta och 7 barn kommer hit år 1843 från torpet Maderna under Svenshult. De är de första kända som bor här. Fredrik lär ha fått offentligt spö vid Slättäng för att han stulit en kopparkittel. Han är dömd år 1850 till uppenbar kyrkoplikt och 7 dagar på vatten och bröd, dömd till andra resan för stöld och inbrott år 1858 med samma påföljd. Familjen nämns år 1873 som utfattig. De flyttar till fattighuset år 1889 och sedan har det varit obebott. Stugan rivs i början av 1900-talet.