Kvarnen Rödåns Östra Kvarn

under Rödån i Fjällböls rote