Torpet Amurliden Hjorta gården

under Amurliden i Flatereds rote

Enl. 1800-1806 års husf.längd finns här som ägare Lars Nilsson f. 1768 i Ramsekärr och hustrun Maja Bengtsdotter, f. 1763 i Ljunga och deras 6 barn. ”Enligt sockenstämmoprotokoll 1803 beslutades att till Lars Nilsson i Amurliden skall utbetalas 70 rdr. för att en honom tillhörig stuga brunnit upp”. Efter ett flertal ägare under 1800-talet kommer 1891 Karl Gustaf Johansson f. 1864 från ”Linusa ”gården i Amurliden. Han gifter sig 1892 med Anna Lovisa Gustafsdotter från Gubbhulan. De flyttar 1918 till Starbäck. Sedan flera arr. fram till 1929 då Bror Axel Hjort (därav namnet ”Hjorta”) kommer som arr. med sin hustru Signe Jonsson. De är de sista boende på gården och flyttar omkr. 1950 till Gäbo. Ladugården rivs omkr. 1958 och boningshuset står kvar inpå 1990-talet innan det rasar samman.