Backstugan Wasabron

under Somneryd i Gölhults rote

Första kända bosättning är 1845 då afskedade artilleristen Gustaf Svensson Lind och hans hustru Stina Ericsdotter kommer hit med sina fyra barn. 1865 kommer smeden Sven Landberg och hans hustru, de flyttar 1866. Sista boende på stället är Frans Wilhelm Carlsson-Roos och hustrun Mathilda Andersdotter, de får under åren 1870-73 tre barn här. Frans dör 1874 och ett av barnen dör 1881. Mathilda flyttar till Gubbhulans skola 1882 som småskollärarinna men flyttar till Amerika 1889 med sina två söner. Husen är borta sedan slutet av 1800-talet