Backstugan Lövkullen

under Krämmarskog i Baskarps rote

Huset är hitflyttat 1904 från Noltorp, som ligger strax norr om torpet Barnebäcken. Olivia Jernbom köpte det för 40 kronor och byggde det på ofri grund. Olivia flyttar hit 1910 med sin tre barn. Barnen flyttar bort och tillbaka, sonen Karl Axel flyttar till N. Amerika 1927 men kommer åter 1935 för att 1941 flytta till Månsarp. Olivia Jernbom blir ensam kvar men bor kvar till 1946 då hon flyttar till Nyslätt i Habo