Kvarnen Björnhults Qvarn

under Björnhult i Torkelsryds rote

En husbehovskvarn vid en fördämning i Björnhultabäcken, redovisad på Laga Skifteskarta år 1852.