Torpet Anderstorp

under Västra Ekered i Flatereds rote

Anders Larsson, född år 1816 hade varit torpare i Ekesbo under Västra Ekered mellan år 1868 och 1881. Redan innan han frånträdde som torpare i Ekesbo byggde han stugan i Anderstorp, där han och hans fru, Lisa Johansdotter, hade för avsikt att bo på ålderns dar. När hustrun efter några år dog flyttade Anders till Åsarp och sålde stugan till banvakten Alexander Johansson. Denne friköpte tomten år 1887, byggde till stugan och uppförde ladugården. Odlade upp åkerlyckan och lade upp stenmurarna. Alexander dog år 1916. Nästa ägare: 1916 - 1932: Claes och Susanna Nilsson från Mosseslätt. 1932 - 1934: Mjölnaren Caleb Johansson, hyresgäst Alfild Åke. 1934 - 1956: Banvaktsänkan Tekla Fred. 1956 - 1962: Åke och Gertrud Abrahamsson. 1962 -  Folke och Monica Ekered.