Torpet Bruket Sätersfors

under Svenshult i Gölhults rote

Bruket nämns år 1685 i jordeboken och Carl i Bruket bor här 1673. I skatteunderlaget 1695 är Bruket upptaget som augment under rusthållet Svenshult. Rådman Gabriel Bubb köper år 1720 Svenshult, Knipan, Julared, Ekered och Bruket från Kronan, som hans son Jonas Gabriel Bubb säljer 1740 till Nils Westfeldt. År 1742 fick Nils Westfeldt med kompanioner på Ryfors bruk tillstånd att anlägga en masugn här och år 1827 fick H.J. Settergren tillstånd att anlägga en kopparhammare och ett smidesverk. Settergren fick även tillstånd att kalla verket för Settersfors med stämpel liggande S över F, han var också den sista som ägde hela Svenshult och Bruket. Laga skifte för Svenshult och Bruket genomfördes 1833-34 och i samband med skiftet såldes alla fastigheter till nya ägare. G.M. Sager på Ryfors köper år 1834 Bruket - Sätersfors och fem fastigheter av Svenshult, dessa var kvar i Sagers ägor fram till 1926. Bruket finns markerad på Habo sockenkarta från år 1710 där ån från Fårsioon och ån från Sombnered rinner ihop. På denna markerade plats är Bruket - Sätersfors upptagen på alla efterföljande kartor.