Torpet Granliden

under Simonstorp i Starbäcks rote

Ägoområdena Ådalen och Granliden avsöndrades år 1921 enligt karta upprättad 1917.