Soldattorpet STP no 529, Hjerphult, Skarab. Reg.

under Järphult i Baskarps rote

Ett stort antal soldater har bott på detta soldattorp allt sedan den förste soldaten Jon Andersson, som antogs år 1671. Bland soldatnamnen finns Järpe, Palm och Hellkvist. Anders Larsson Järpe, född 1687, antogs 1713, blev fången år 1716 vid Wismars fall, men återkom i tjänst 1717. Peter Petersson Järpe, född 1788 i Boghult, antogs 1812. Han bevistade kriget mot Napoleon 1813-1814. Soldaten Johan August Hellqvist, född 1848, antogs år 1871 och flyttade härifrån 1901 med sin andra hustru Emma Charlotta. De är de sista kända som bott här.