Torpet Gastås

under Klingekärr i Högsbäcks rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns ett Torp markerat här på "Klingkjärrs" mark och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun.