Torpet Sjöbacken

under Stora Slätthult i Flatereds rote

Kallas även "Hulebo" och "Spikes". Från Stallerhult kommer år 1878 f.d. soldaten Johan Andersson Phil (även kallad Spik) och hans hustru Lotta. De flyttar härifrån år 1892. Husen rivs då. Ladugården finns kvar ända inpå 1960-talet.