Torpet Hagen (12)

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote