Backstugan Sandkullen 1

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugorna Sandkullen 1 och 2 ligger intill varandra och det är svårt att avgöra vilken stuga som är vilken. De ligger på Lilla Svenshults ägor öster om Norra Bäckebo vid Vättern. Stugorna är markerade på Häradsekonomiska kartan år 1877, men det går inte förrän senare att härleda dem i kyrkoböckerna. De som bebor stället tidigare är troligen upptagana under Lilla Svenshult. Sjöman August Wilhelm nedan, är bror med Anders Fredrik på Sandkullen 2 och son till Anders Jan Johansson, en av delägarna på Lilla Svenshult, se GÖ 148.