Torpet Banvaktstuga 662, Bränninge Östergård

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote

Banvakt 1900-1903: Per Gustaf Johansson Nordgren, f. 27/2 1863 i Fogelås Banvakt 1905: Karl August Karlsson, f. 14/8 1865 i Segerstad