Backstugan Nyhagen/Kärret

under Gäbo i Gölhults rote

Kallas i folkmun för ”Kärr-Adela” och heter på häradsekonomiska kartan Nyhagen. Den första kända bosättningen ägde rum år 1820 då Lars Andersson med familj flyttar hit. Den sista som bor här är Jenny Otilia Andersson (”Lilla Jenny”). Husen borta sedan år 1945. Tidigare bodde här Adolf Andersson, vars fru Hanna var lärarinna i en skola vid Dungen.