Kvarnen Qvills Qvarn

under Kvill i Högsbäcks rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns en Kvarn markerad vid Kvillabäcken och det är därmed ett av de äldsta kvarnarna som finns registrerade på karta i Habo kommun.