Soldattorpet STP no 542, Sjöberg, Skarab. Reg

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Skaraborgs Regemente, Wartofta kompani, Nr 542 Stora Hallebo Nolgården. 14 indelta soldater har bott på torpet. Den förste var Måns Johansson, antagen år 1681 och den siste var Johan August Svensson Sjökvist, född år 1856 under Hultarp i Habo. Johan August Svensson Sjökvist fick avsked år 1905 och soldattorpet, jämte kringliggande mark tillhörande Stora Hallebo Nolgården, såldes år 1907 och bildade då den nya fastigheten Sjöberg (vilket var det gamla namnet på soldattorpet). Soldattorpets byggnader är raserade.