Torpet Torp (14)

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan från 1877 (nr 14)