Backstugan Stugan

under Sjöbol i Sibbos rote

Första notering är från 1820 då Håkan Larsson kom hit från Vagnhult med hustrun Annika Gustafsdotter. De bor kvar tills de dör, Annika dör 1826 och Håkan dör 1831. Johan August Wall kom hit 1862 med hustrun Gustafa Charlotta och fyra barn. Johan dör 1875 men änkan bor kvar och gifter om sig med August Svensson, som kom hit från Sjöbol 1876. Familjen flyttar 1886 till Kråmmereds bro. Ingen notering efter det.