Torpet Solbergsås

under Ringborg i Baskarps rote

Enkan Cathrina Gustafsdotter kommer hit 1848 med fem barn. Cathrina dör 1851 och barnen flyttar ut till olika ställen. År 1852 kommer änkeman Petter Johansson samt två barn hit från torpet Nyskogen under Nedre Starbäck Sörgård. Samma år kommer änkan Johanna Gustafva Magnusdotter hit från backstugan Uddebo under Övre Starbäck Nolgården. Petter och Johanna gifter sig.Petter dör 1877 och Johanna flyttar året efter till Lilla Flittered. Från Kättlahultet kommer år 1878 Otto Svensson hit med hustru och sex barn. De flyttar 1888 till torpet Ekeliden under Mölekullen. De är de sista som bott här.