Backstugan Krones

under Karstorp i Baskarps rote

Enda kända boende här är hästgardisten Isak Andersson Krona. Efter honom kallas stället ”Krones”. Isak var född 1815 i torpet Kämpåsen under Nedre Starbäck Sörgården. Isak kom hit 1883 från Bjelkebo och dör här utfattig 1898. Några år efter Kronas död 1898 revs stugan. Den köptes av en kvinna från Brandstorp som lät återuppföra den ovanför ”Holgers i Svängen”.