Torpet ? Fjällböl 2

under Fjällböl i Fjällböls rote

Uppgift om ställets namn saknas!